Welkom op Frontaal.net!

Frontaal.net gaat over front-end webdevelopment. Frontaal.net is een Nederlandstalig weblog over markup, CSS, zoekmachineoptimalisatie en toegankelijkheid, gericht op beginnende, leergierige websitebouwers. De nadruk ligt niet op design of zaken die de server dynamisch regelt, maar op een beter begrip van het bouwen van een duurzame en toegankelijke website.

‘Een duurzame en toegankelijke website’, hoor ik sommigen al mompelen, ‘jij wilt ons gewoon aan de CSS helpen!’. Aangezien het gebruik van CSS momenteel een van de weinige methoden is om een duurzame en toegankelijke site te bouwen, kom je inderdaad al gauw op CSS uit. Maar het gebruik ervan is geen doel op zich. En een kritische kijk op zaken staat voorop. Juist door veel te lezen en discussies te volgen over de voor- en nadelen van bepaalde werkwijzen, probeer ik kennis over te brengen die mij zinnig lijkt. Daarbij zie ik vast nog een hoop over het hoofd. Ik hoor het dan ook graag als zaken iets anders in elkaar zitten dan dat ik heb beschreven. De reacties zijn daar bij uitstek de plek voor.

Met dit weblog ga ik op onderzoek naar veelvoorkomende problemen van beginners en de mogelijke oplossingen voor deze problemen. Een onderbouwing daarbij meegeven vind ik erg belangrijk. Dat gebeurt dan ook door het aanhalen van bronnen die door de webdevelopergemeenschap uit het standardistakamp als betrouwbaar worden beschouwd. Instanties als het W3C, WaSP, Webrichtlijnen.overheid.nl, Stichting Bartimeus Accessibility, maar ook websites als A List Apart en Naar Voren.

Hopelijk levert Frontaal.net hiermee een kleine bijdrage aan het internetlandschap… Ik hoor het graag als daar iets van terecht schijnt te komen! :)

(Deze tekst is onderdeel van ‘Over‘.)

Plaats een reactie

Je email zal nimmer op deze site vertoond worden, noch met anderen gedeeld.