UXinsight Festival 2023: een verslag

Het UXinsight Festival is een jaarlijks, internationaal UX research-congres in Nederland. In mei 2023 was de 7e editie. Dit artikel is deel 2 over dit congres. Wat heb je zoal gemist?

In deel 1 over het UXinsight Festival 2023 kun je lezen wat voor congres het is, wat voor sprekers ze uitnodigen, hoe leerzaam het is en voor wie het congres handig is. Hieronder vertel ik over welke onderwerpen er op het congres voorbij kwamen.

UXinsight Festival vond plaats op 17, 18 en 19 april 2023 in Breda

Poster van het UXinsight Festival 2023, bij de ingang van het Chassé Theater

Meetbare UX-verbeteringen

Dit jaar was er veel aandacht voor het meetbaar maken van UX-verbeteringen. Het meetbaar maken van UX is een belangrijke manier om organisaties te helpen bij het maken van beter onderbouwde beslissingen.

Zo liet Eleonora Ibragimova (De Bijenkorf) zien dat A/B-testing een veel te eenzijdige manier bleek om bedrijfsresultaten te behalen. Zij liet zien hoe ze nu (na een lang proces van vallen en opstaan) de gehele customer journey meten, waarbij UX-metrics een belangrijke rol spelen.

Beyond conversion: A journey to establish customer journey experience metrics

Presentatie over hoe de Bijenkorf met vallen en opstaan nu de gehele customer journey meet.

Jessica Pavia (ex-Loblaw Digital) vertelde welke overwegingen belangrijk zijn om het succes van een nieuwe feature te kunnen meten. Want nieuwe features introduceren kan ook uitlopen op een deceptie. En Joana Cerejo (Emergn) vertelde welke UX-metrics je kunt gebruiken om invloed uit te oefenen op productbeslissingen. Ze deelde zelfs een superhandige beslisboom!

Jessica Pavia op het podium bij UXinsight Festival 2023

Presentatie “Understanding & Measuring Behaviour Change Post-Launch”

Wat kun je doen om bias te verminderen in je onderzoek

Lydia Penkert (Trivago, ex-Technische Hochschule Köln) liet zien dat sommige mensen seksistisch reageren op virtuele assistenten. En vroeg zich af wat we als maatschappij voor ongelijkwaardige ideeën in stand houden als we voornamelijk vrouwelijke virtuele assistenten inzetten. Denk aan Alexa of Siri. Zij liet ons beseffen dat de standaardinstellingen en keuzes in producten eigenlijk helemaal niet neutraal zijn, maar bestaande ongelijkheden in stand houden.

Lydia Penkert

Presentatie “Mixed Methods: Reducing the Influence of Social Biases”

Amrit Dhillon (Thumbtack en York University, Toronto) sloot daar op aan. UX-researchers maken bij het doen van onderzoek vaak onbewust keuzes waarbij bepaalde groepen mensen of perspectieven oververtegenwoordigd zijn. Daardoor worden sommige groepen of perspectieven compleet over het hoofd worden gezien. Zij wees ons op initiatieven die actief werken aan frameworks voor meer diversiteit en inclusie. Goed doordachte frameworks zijn nu nog veelal beperkt tot de academische wereld, maar als onderzoekers kunnen wij deze initiatieven als inspiratiebron gebruiken om daar zelf beter mee bezig te zijn.

Amrit Dhillon

Presentatie “Infusing Principles of Ethics and DEI into your Everyday UX Research”

Marijke van Moll en Misha Kelso van IKEA lieten aan de hand van een supergrappig rollenspel zien welke biases er in je onderzoek kunnen sluipen. Hun boodschap: ga bij jezelf eens na waar in jouw onderzoeksproces bias voorkomt, en pas je proces aan om die biases te vermijden.

Marijke van Moll and Misha Kelso

Verrassende plekken voor user experience onderzoek

Er waren ook geweldige presentaties van mensen die op verrassende plekken user experience onderzoek doen. Zo doet Kate Romanovskaja onderzoek bij Bentley Systems, die aan grote infrastructurele projecten werkt zoals kerncentrales en tunnels. Georgia Rakusen (OpenUX) deed user research in de Metaverse. En Sarah Mpapuulu vertelde hoe je user research doet in Afrika, met mensen die niet kunnen lezen en druk zijn om te overleven. Mensen die daardoor onbekend zijn met termen, innovaties en perspectieven die we in het Westen als de normaalste zaak van de wereld beschouwen.

Sommige onderwerpen zijn zo onbekend bij participanten, dat er nauwelijks goede woorden of beelden voor zijn.

Slide uit de presentatie “Learning From and With: the Role of ‘User Participation’ in UX Research”

Gabriela Aguirrezabaland (Better Social Design) en Eva Becking (Buro Becking) ontwikkelen mensgerichte oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Vraagstukken die letterlijk gaan over overleven, over leven en dood. Vraagstukken waarbij ze als onderzoekers op bezoek gaan bij de meest hulpbehoevende mensen in de samenleving en daarbij heftige situaties meemaken. Zoals de uithuiszetting van iemands kind, of waarbij iemand met zelfmoordneigingen je meegeeft dat het dramatische gevolgen kan hebben als de organisatie voor wie je werkt, niet nog deze week contact opneemt.

Zij gaven tips over hoe je ervoor kunt zorgen dat je als team niet cynisch en apathisch wordt, en ook niet dat collega’s aan de lopende band het vakgebied verlaten doordat de stapeling van heftige problemen hen teveel wordt.

Presentatie “Empathy: The other side of the coin”, door Gabriela Aguirrezabal en Eva Becking

Grote en kleine ideeën

Foto’s en illustraties kunnen jou helpen om je verhaal over te brengen en anderen te overtuigen. Maar sommige situaties waar je onderzoek naar doet, bestaan alleen nog maar als een idee. En je collega’s hebben vaak geen tijd om afbeeldingen voor jou te maken. Kathryn Parkes (Cisco) liet zien hoe zij met AI-tools zoals Midjourney een eigen bibliotheek met afbeeldingen kunt bouwen, voor situaties waar nog geen afbeeldingen voor bestaan. Een klein idee dat voor sommigen best handig kan zijn om eens uit te proberen. Bijkomend voordeel: met AI-tools kun je nu in een handomdraai afbeeldingen produceren met een veel grotere diversiteit aan mensen.

Presentatie “Using AI Image Generators to Illustrate User Journeys”, door Kathryn Parkes

Penninah Jones (Idealo) kwam er pas op latere leeftijd achter dat ze ADHD heeft. Dat kan je werk soms in de weg zitten, indien jij en/of je omgeving geen aanpassingen doen. Zij vertelde welke kleine aanpassingen ze heeft gemaakt om goed te functioneren als user experience researcher (UXR). Let wel, het vereist ook een psychologisch veilige omgeving. Verder legde Penninah uit dat er talloze vormen van neurodiversiteit zijn (waaronder ADHD, dyslexie, autisme en Tourette, maar volgens sommigen ook chronische angsten of depressie), wat ook impliceert dat er eigenlijk veel meer mensen zijn die baat zouden hebben bij een werkomgeving die verschillen tussen mensen omarmt, of die minstens bereid is om aanpassingen te doen waardoor werknemers beter kunnen presteren.

Penninah Jones

Presentatie “Accessibility in UX for Neurodiverse UX Professionals: Part II”

Josh Morales (Miro) hield een muzikaal verhaal over hoe je UX-research opschaalt naar een niveau waarbij ook niet-UXR’s op een gestructureerde manier continu onderzoek kunnen blijven doen en hun resultaten delen. Het was een zeer vermakelijke presentatie, maar dat kon denk ik niet verhullen hoe groots, complex en langdurig zo’n traject zal zijn. Gelukkig heb je na Josh z’n presentatie daar wel een structuur voor.

3 volwassenheidsfasen voor samenwerking in UX-onderzoek

Presentatie “Continuous research: How to go from a research jam session to a full orchestra”, door Josh Morales

En in de lunchpauze waren 4 ‘intieme’ presentaties in de hal, waarbij je 1 op 1 kon kletsen met 4 UXR’s die een leerzaam idee hadden uitgewerkt in de vorm van een poster. Jack Holms legde in 1 poster uit hoe je het Kano-model gebruikt om productbeslissingen te maken. De poster van Hazel Ho en haar collega Amber bevat tips om intern kennis te delen via een onderzoeksgilde. Zarla Ludin gaf op haar poster goede suggesties om je werk als UXR te beschrijven met betere woorden dan “research”, “data” en “insights”. En Miguel Baeza Menz gaf op zijn poster 8 manieren hoe UXR’s ervoor kunnen zorgen dat ze betere collega’s binnenhalen.

Beter grip krijgen op je loopbaan

Anna Lee Anda (Zendesk) legde uit hoe je als UX-researcher op een gestructureerde manier aan je carrière kunt werken. Een stappenplan van dingen die je deze week, deze maand en dit kwartaal al kunt doen.

Anna Lee Anda

Presentatie “How to Drive your Career Growth Forward and Be your Own Advocate”

En Vidhika Bansal (Intuit) liet zien dat UX-researchers een hoop vaardigheden hebben om een echt goede leider te zijn. Een leider die de behoeften van anderen begrijpt, onderbuikbeslissingen vermijdt en met passende hulp mensen verder helpt. Ze gaf ook tips waar UX-researchers nog aan kunnen werken. Een van de belangrijke tips is dat UXR’s adviezen zouden moeten geven die veel verder gaan dan het antwoord op de directe onderzoeksvraag. Pas als je jouw inzichten weet te verbinden aan bedrijfsdoelen of ontwikkelingen in de sector zul je vaker uitgenodigd worden om mee te denken bij belangrijke beslissingen.

Presentatie “How your Research Skills can Double as Leadership Superpowers”, door Vidhika Bansal

Pause, rewind, and play

De belangrijkste boodschap van dit congres is om eens wat vaker te pauzeren, te reflecteren op jouw impact en je rol. En vaker op een experimentele manier te leren hoe dingen beter kunnen. Probeer eens wat nieuwe onderzoeksmethoden. Bekijk eens welke over het hoofd geziene doelgroepen misschien ook als participant voor je onderzoek kunnen dienen. Zet eens eens een ander medium of ander kanaal in om je stakeholders erbij te betrekken. Pause, rewind, and play!

Lichtletters in die het Engelstalige woord "Play" vormen

“Play”: experimenteer meer met nieuwe onderzoeksmethoden.

Ben jij erbij in 2024?

Lees deel 1 om meer te weten over de organisatie achter het UXinsight Festival en wat voor bezoekers er komen. Ik vind het een heel leuk congres met leuke mensen, dus ik zou er graag in 2024 weer bij zijn. Mogelijk zou ik dan wel kiezen voor de online variant en de rest van mijn leerbudget uitgeven aan een cursus waar ik op dat moment gericht aan wil werken.

Plaats een reactie

Je email zal nimmer op deze site vertoond worden, noch met anderen gedeeld.