Over deze site

Frontaal.net: gedachten over digitale initiatieven waar de wereld beter van wordt

Op frontaal.net schrijf ik over het verbeteren van websites en applicaties, verbeteringen om mensen vooruit te helpen.

Op dit blog vind je daarom geen artikelen over het toevoegen van een productcarrousel op je homepage (want dat is onzin) of hoe je veel traffic genereert (niet duurzaam). Het zijn juist de talloze publicaties over hypes en trucjes die het moeilijker maken om populaire ‘oplossingen’ te onderscheiden van dingen die echt waardevol zijn.

Op frontaal.net probeer ik mijn bijdrage te doen om de (digitale) wereld een beetje beter te maken. Ik bespreek verbeteringen die goed zijn onderbouwd of goed zijn onderzocht, of principes, strategieën, modellen en onderzoeksmethoden waarmee je zelf tot oplossingen kunt komen. Het kan bijvoorbeeld gaan over user experience research, conversieoptimalisatie, gebruiksvriendelijkheid, webanalytics, digital marketing, etc.

Ook op dit blog: front-end webdevelopment

Ik ben ooit begonnen met bloggen toen ik nog front-end developer was. Daarom kun je op dit nog oude artikelen vinden over front-end webdevelopment (vandaar de naam ‘frontaal’).

Tegenwoordig denk ik dat we veel meer impact kunnen maken als de we ons minder zouden bezighouden met de techniek, maar ons juist meer zouden bezighouden met de doelen die mensen willen bereiken en het wegnemen van barrières die hun dromen of doelen in de weg zitten.

Over mij

Anno 2022 zie ik mezelf als een UX researcher die tech wil inzetten om op grote schaal de wereld een beetje beter te maken. Ik wil onderzoeken wat er nodig is om (klant- en bedrijfs)processen en software zodanig te verbeteren, dat organisaties het werk of leven van mensen verbeteren.

Een lange voorgeschiedenis

Ik heb er lang over gedaan om te beseffen welke functie er past bij de ideeën waar ik al jaren mee rondloop.

Als sociaal-psycholoog bestond mijn studie uit experimenteel laboratoriumonderzoek doen. Tijdens mijn stage merkte ik hoe mooi je de wereld kunt maken als we het zouden inzetten om mensen te helpen.

Maar welk beroep paste daar bij? Ik had geen idee.

Als front-end developer kwam ik bij een B2B-softwarebedrijf terecht, waar ik ervaring opdeed in o.a. e-commerce, marketing, technical writing en als beleidsadviseur cybersecurity.

Daarnaast werk ik al vele jaren bij een kleine retailer, waar ik in alle vrijheid uitzoek wat er allemaal nodig is om op digitale wijze mensen te helpen. Hier deed ik ervaring op met SEO, webanalytics en contentmarketing.

Daar kwam ik erachter dat je met UX research pas écht leert begrijpen waar mensen tegenaan lopen.

Meer weten?

Stuur een berichtje.