Over deze site

Frontaal.net: over het verbeteren van je website

Op frontaal.net schrijf ik over het verbeteren van websites, verbeteringen die sitebezoekers vooruit helpen.

Op dit blog vind je daarom geen artikelen over het toevoegen van een productcarrousel op je homepage (want dat is onzin) of hoe je veel traffic genereert (niet duurzaam). Het zijn juist de talloze publicaties over hypes en trucjes die het moeilijker maken om populaire ‘oplossingen’ te onderscheiden van dingen die echt nuttig zijn. Op frontaal.net schrijf ik daarom over duurzame, zinvolle verbeteringen voor sitebezoekers.

Zinvolle verbeteringen

Uitgangspunt in dit blog is het bespreken van verbeteringen die sitebezoekers vooruit helpen, zoals het vinden en oplossen van knelpunten.

Ik bespreek verbeteringen die goed zijn onderbouwd of goed zijn onderzocht, of principes, strategie├źn en modellen waarmee je zelf tot oplossingen kunt komen. Het kan bijvoorbeeld gaan over user experience, conversieoptimalisatie, gebruiksvriendelijkheid, webanalytics, copywriting, digital marketing, etc.

Ook op dit blog: front-end webdevelopment

Ook kun je nog oude artikelen vinden over front-end webdevelopment (vandaar de naam ‘frontaal’). Hoewel ook daar nog genoeg over te schrijven valt, vind ik het te beperkt om een website te zien als een verzameling technische verbeteringen. Voor mij is een website is een van de middelen om mensen te helpen hun doelen te verwezenlijken.

Over mij

Dit blog was ooit begonnen als een hobbyblog van een sociaal psycholoog met een passie voor front-end webdevelopment.

Tegenwoordig is dit nog steeds een hobbyblog, maar heb ik een duidelijker missie: ik wil de online user experience verbeteren, opdat alles wat bezoekers willen bereiken makkelijker en leuker gaat.

Ik werk al enige jaren bij een softwarebedrijf. Ik begon daar als front-end webdeveloper, maar heb daar inmiddels ervaring op diverse afdelingen (o.a. e-commerce, marketing, research & development), in diverse rollen. Hierdoor heb ik een veel completer beeld gekregen van waar zowel klanten als organisaties tegenaan lopen.
De laatste tijd richt ik me o.a. op het verbeteren van de usability en de user experience van software: net als websitegebruikers hebben softwaregebruikers doel. Alles wat hen dwars zit of onduidelijk is, is een obstakel. Dat kan beter.

Wat drijft mij?

De gekheid van alledaags gedrag

Je vraagt je vast regelmatig af waarom mensen bepaalde dingen doen die helemaal niet rationeel zijn. Gewone, gezonde mensen die keuzes maken die je niet begrijpt of die dingen kopen die je niet zou kopen. Waarom een staatslot kopen terwijl de kans op de hoofdprijs kleiner is dan getroffen worden door bliksem? Waarom roken terwijl het dodelijk is? Waarom overtuigt een politicus met onzinargumenten beter dan een academicus met een onderbouwde mening? De gekheid van alledaags gedrag is oneindig fascinerend.

Van observeren naar verbeteringen

Online zoeken mensen vaak naar dingen die hen verder helpen of blij maken. Bedrijven en organisaties die hen verder helpen of blij maken, zijn ook online. Toch leidt het meestal niet tot een deal: de meeste bezoekers verlaten sites zonder op het aanbod in te gaan. Waarom is dat? En in plaats van te onderzoeken wat er mis gaat, kan ik hun zoektocht misschien verkorten en veraangenamen?

Het zijn de kleine dingen

Vaak denken bedrijven en organisaties dat ze hun klanten beter kunnen helpen met een redesign of meer marketingcampagnes. Maar in veel gevallen blijken slechts kleine dingen obstakels te vormen, zoals jargon, een slecht zichtbare link, een onlogische samenhang van elementen, of een vreemde volgorde. Met kleine veranderingen kun je mensen soms al geweldig helpen.

Meten is weten

Doordat het vaak in kleine dingen zit en doordat bezoekers niet zo rationeel doen als je zou verwachten, is het moeilijk te voorspellen waar knelpunten zitten en nog moeilijker met de onderbuik te beslissen wat de beste oplossing is. Maar waarom zou je aannames doen als je met meten betere beslissingen kunt nemen?
Digital marketing is mijn proeftuin: het is een prachtige manier om te kijken hoe je met kleine veranderingen veel impact kunt hebben. Met online experimenten kan ik elke dag genieten van de gekheid van alledaags gedrag. En er ook nog mensen en bedrijven blij mee maken.

Meer weten?

Stuur een berichtje.